Skip to content

Medicinske usluge i pomagala

Medicinske usluge

Dom za stare Kotur omogućava redovno praćenje vitalnih funkcija: krvni pritisak, tjelesna temperatura, šećer u krvi.

Brinemo o davanju i pakovanju terapija korisnicima nakon pregleda lekara, po preporuci zakazujemo i vodimo naše korisnike kod raznih ljekara specijalista…

Medicinska pomagala

Dom za stare Kotur opremljen je po svim standardima, kao i raznim pomagalima za nepokretna i polupokretna lica: invalidska kolica, štake, hodalica, lift, dizalica za nepokretne osobe, kreveti koji su prilagođeni za nepokretne i polupokretna osobe.